Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 11. októbra 2019

Čiastočná uzávierka Karloveská prejazd Borská

Upozorňujeme vodičov/vodičky a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Karloveská (zrušenie odbočovacích pruhov a dočasne vybudovaného prejazdu cez koľajisko pri ulici Suchohradská a obmedzenie premávky v ľavom jazdnom pruhu v úseku od Suchohradskej po Borskú v smere z centra) v Bratislave z dôvodu zrušenia dočasne vybudovaného prejazdu cez koľajisko pri ulici Suchohradská a vybudovanie nového dočasného prejazdu pri ulici Borská v rámci stavby „Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiála“. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/ciastocna-uzavierka-karloveska-prejazd-borska