Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 15. novembra 2019

Čiastočná uzávierka Karloveská a Kuklovská

Upozorňujeme vodičov/vodičky a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnych komunikácií Karloveská ulica (vnútorné jazdné pruhy v úseku Kuklovská – Borská v dĺžke 2 x 450 m; odbočenie na Kuklovskú bude možné) a Kuklovská ulica (odbočovací pruh vľavo na Karloveskú v smere do Dúbravky) z dôvodu odstavenia vozidiel stavby a vykládky materiálu pre stavbu „Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiála“. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/ciastocna-uzavierka-karloveska-a-kuklovska-2