Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 15. novembra 2019

Čiastočná uzávierka Mikuláša Schneidera Trnavského a Harmincova

Upozorňujeme vodičov/vodičky a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnych komunikácií Mikuláša Schneidera Trnavského (vnútorné jazdné pruhy v úseku Harmincova – Bagarova/Hanulova v oboch smeroch v dĺžke 2 x 480 m; prejazd cez koľajisko k uliciam Bagarova a Hanulova bude uzatvorený) a Harmincova (časť odbočovacieho pruhu vľavo na Karloveskú; odbočenie v tomto pruhu bude možné iba pre MHD) z dôvodu odstavenia vozidiel stavby a vykládky materiálu pre stavbu „Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiála“. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/ciastocna-uzavierka-mikulasa-schneidera-trnavskeho-a-harmincova