Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 06. decembra 2019

Úplná uzávierka Cesta do spaľovne

Upozorňujeme vodičov/vodičky a cestujúcu verejnosť na úplnú uzávierku miestnej komunikácie Cesta do spaľovne (v úseku od križovatky smer spaľovňa o dĺžke cca 300 m o šírke 7 m, s obchádzkovou trasou vedenej po vybudovanej dočasnej obchádzkovej komunikácii) v mestskej časti Bratislava - Ružinov za účelom uzatvorenia časti miestnej komunikácie z dôvodu výstavby SO 203-00 Estakáda Malé Pálenisko na R7 v km 1.500 R7, ktorý je súčasťou stavby „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/uplna-uzavierka-cesta-do-spalovne-4