Hlavné mesto SR Bratislava
Hlavné mesto SR Bratislava – 05. februára 2020

Úplná uzávierka Mlynské nivy

Upozorňujeme vodičov/vodičky a cestujúcu verejnosť na úplnú uzávierku miestnej komunikácie Mlynské nivy (v úseku od vjazdu do priľahlého parkoviska pri čerpacej stanici Slovnaft po výjazd z parkoviska, smer kruhový objazd Turčianska ulica o šírke 4,85 m a od výjazdu z parkovisko po kruhový objazd Turčianska ulica o šírke 1,82 m) v Bratislave, v mestskej časti Ružinov za účelom uzavretia časti miestnej komunikácie z dôvodu umiestnenia stavebných a iných materiálov, rôznych predmetov a zariadení (zariadenie staveniska, 3. etapa) v súvislosti so stavbou „Asanácia polyfunkčného areálu Prievozská ulici“. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/uplna-uzavierka-mlynske-nivy-2