Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 13. marca 2020

Čiastočná uzávierka Karloveská a M. Sch. Trnavského

Upozorňujeme vodičov/vodičky a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie (ľavý jazdný pruh v smere z centra do Dúbravky v úseku od odbočky k IUVENTE po Harmincovu ulicu v dĺžke 880 m, od Harmincovej po Bagarovu ulicu v dĺžke 450 m a v opačnom smere čiastočne ľavý jazdný pruh od Hanulovej ulice po začiatok ľavého odbočovacieho jazdného pruhu na Harmincovu ulicu v dĺžke cca 400 m) z dôvodu vykonávaných prác v rámci stavby „Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiála“. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/ciastocna-uzavierka-karloveska-a-m-sch-trnavskeho