Petržalka
Petržalka – 14. marca 2020

Pomáhajme si! Mestská časť Bratislava-Petržalka prosí správcov bytových domov, spoločenstvá vlastníkov bytov a zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov o pomoc

🚨Mestská časť Bratislava-Petržalka prosí správcov bytových domov, spoločenstvá vlastníkov bytov, zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov a všetkých dobrých susedov o pomoc pri šírení prevenčných informácií v súvislosti s koronavírusom a ochorením COVID-19.🚨 POMÁHAJME SI❗️ Prosíme správcov ale aj priamo Vás, ak máte susedov, susedy v dôchodkovom veku, ktorí/é žijú v byte osamelo skúste im v rámci svojich možností pomôcť. Uistite sa, či sú Vaši osamelí susedia v dôchodkovom veku v poriadku: telefonicky📞, rozhovorom cez dvere🗣, elektronicky, prípadne cez zvonček alebo u ich rodinných príslušníkov. Zistite, či nepotrebujú s niečim pomôcť: nákupy 🛒, pošta, vyniesť smeti 🗑. Pokiaľ máte možnosť pomôžte im🙏. Informujte ich o dôležitých kontaktoch, na ktoré sa v prípade potreby môžu obrátiť: Úrad verejného zdravotníctva SR – 0917 222 682, Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR – 0917 426 075 Národné centrum zdravotníckych informácií – 0800 221 234 Oddelenie sociálnych vecí MÚ Petržalka – 02/68 288 854, 02/68 288 856, mobilný telefón – 0947 487 498 Pripravili sme tiež plagáty, kde nájdete základné informácie k prevenciám a pomoci pre osamelých seniorov. Ak máte možnosť, prosím umiestnite dané plagáty do vchodoch vo Vašich bytových domov. Na vchodové dvere alebo nástenku. Informačné plagáty v pdf. a png. formátoch nájdete na našej stránke👇: hwww.petrzalka.sk/2020-03-13-mestska-cast-bratislava-petrzalka-prosi-spravcov-bytovych-domov-spolocenstva-vlastnikov-bytov-a-zastupcov-vlastnikov-bytov-a-nebytovych-priestorov-o-pomoc/ Ďakujeme! #PetrzalkaSiPomaha