Nové Mesto
Nové Mesto – 24. marca 2020

Ako správne odstrániť použité rúško

Tak, ako je dôležité nosiť v čase šírenia koronavírusu ochranné rúško, rovnako dôležité je aj správne odstránenie použitého rúška či respirátora do odpadu. Ministerstvo životného prostredia SR dáva do pozornosti tento správny postup: Použité rúška či respirátory treba dať do plastovej tašky, vreca a pod. a pevne uzavrieť. Vrece či tašku treba vyhodiť do nevytriedeného komunálneho odpadu (čierny kontajner). Použité rúška či respirátory v žiadnom prípade nepatria do triedeného odpadu. Samozrejme, dôležité je následne si správne umyť ruky (pozri tu: www.uvzsr.sk/docs/letaky/Letak_SD_cistych_ruk_2018.pdf) a postupovať podľa všetkých hygienických pravidiel. Viac informácií: www.minzp.sk/spravy/obmedzenia-cinnosti-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu-netykaju-nakladania-odpadom.html