Petržalka
Petržalka – 28. marca 2020

Petržalka spustila donášku obedov pre seniorov

Mestská časť Bratislava-Petržalka urobila ďalšie opatrenie na ochranu najrizikovejšej skupiny obyvateľstva v čase hroziaceho šírenia sa koronavírusu. Mestská časť zabezpečuje už niekoľko rokov donášku obedov do domácností pre seniorov odkázaných na starostlivosť iných, a to prostredníctvom Strediska sociálnych služieb. V rámci opatrovateľskej služby doručuje stredisko denne približne 120 obedov do domácností a takmer 100 obedov do dvoch výdajní v denných centrách na Osuského a Medveďovej ulici, kde si obedy chodia seniori osobne vyzdvihnúť. V snahe nevystavovať seniorov riziku nákazy koronavírusom sa Petržalka rozhodla počas krízového obdobia zabezpečovať donášku stravy do domácností všetkým seniorom odoberajúcim obedy, teda aj tým, ktorí si ich chodili prevziať do spomínaných výdajní. „Túto iniciatívu sme spustili len pred pár dňami a rozvážame obedy do viac ako 50 domácností seniorov. Samozrejme, budeme radi, keď sa nám prihlásia ďalší ľudia, ktorí túto službu potrebujú,” povedala druhá vicestarostka Petržalky Jana Hrehorová. Záujemcovia o donášky obedov sa môžu nahlasovať u pracovníkov oddelenia sociálnych vecí miestneho úradu. Obed odovzdajú seniorom pracovníci mestskej časti v spolupráci s dobrovoľníkmi. „Okrem donášky obedov sme pre osamelých seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov zriadili aj krízovú linku 0947 487 498, ktorá funguje v čase od 8.00 do 16.00 h. Prostredníctvom tejto linky môžu požiadať o nákup potravín, drogérie, liekov a ďalších vecí základnej potreby, a my im zabezpečíme donášku tovaru,“ dodala Hrehorová.