Nové Mesto
Nové Mesto – 16. marca 2020

Miestny úrad dočasne ruší stránkové hodiny, oddelenia v prípade potreby kontaktujte telefonicky alebo mailom

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto informuje občanov, že v súvislosti s vytvorením podmienok na spomalenie šírenia koronavírusu pristupuje k dočasným úpravám režimu fungovania Miestneho úradu na Junáckej ulici č. 1. rušia sa stránkové hodiny miestneho úradu, t.j. všetky oddelenia s výnimkou podateľne, pokladne a ohlasovne trvalého pobytu budú pre verejnosť uzatvorené. podateľňa bude fungovať denne od 8.00 o 11.00 pokladňa a ohlasovňa trvalého pobytu budú fungovať v pondelok, stredu a piatok od 8.00 do 10.00 Do podateľne, pokladne a ohlasovne trvalého pobytu (nachádzajú sa na prízemí) prichádzajte iba v prípade dobrého zdravotného stavu, s rúškou na tvári (alebo s adekvátnou ochranou) a do miestnosti vstupujte po jednom Oddelenia úradu kontaktujte telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailov: www.banm.sk/miestny-urad/ V prípade, že budete potrebovať služby matriky, kontaktujte ich telefonicky alebo e-mailom, budú vás informovať o ďalšom postupe: www.banm.sk/matricny-urad O ďalších prípadných obmedzeniach vás budeme včas informovať. Podľa vývoja situácie je možné predĺženie upraveného režimu prevádzky miestneho úradu. Ďakujeme za pochopenie !