Petržalka
Petržalka – 04. apríla 2020

Petržalka distribuuje ochranné rúška aj vďaka pomoci obyvateľov

Obyvatelia i firmy pomáhajú Mestskej časti Petržalka získavať ochranné rúška, ktoré sa následne distribuujú najzraniteľnejším skupinám občanov. Urobila tak aj spoločnosť MiddleCap v rámci iniciatívy MiddleCap Help, ktorá poskytla chirurgické rúška a jednorazové rukavice. Mestská časť sa zároveň teší ústretovosti mnohých anonymných darcov. Rúška a takisto materiály na ich výrobu môžu obyvatelia poskytovať aj prostredníctvom zbernej nádoby umiestnenej vo vestibule miestneho úradu v Technopole, ktorá je k dispozícii denne v čase od 9.30 do 13.00. „Veľmi si vážime pomoc pre Petržalčanov, ktorí ju najviac potrebujú. Ďakujeme, že nám pomáhate zvládnuť toto neľahké obdobie,“ uviedol starosta MČ Petržalka Ján Hrčka. Zamestnanci miestneho úradu denne distribuujú darované textilné rúška osamelým seniorom a ďalším rizikovým skupinám. „Po zozbieraní rúšok zabezpečíme ich sterilitu a rozdistribuujeme ich osamelým seniorom, osamelým ľuďom s ťažkým telesným postihnutím, osamelým ľuďom s vážnym chronickým ochorením aj s návodom, ako ich používať a udržiavať. Postupne by sme chceli rozšíriť rozdávanie rúšok aj na ďalšie skupiny seniorov,“ povedala druhá vicestarostka Petržalky Jana Hrehorová. Aktuálne sa do výroby ochranných rúšok zapájajú aj učiteľky petržalských materských škôl. Mestská časť po oslovení Bratislavským samosprávnym krajom už distribuovala časť ochranných rúšok aj pre viac ako 70 ambulancií všeobecných praktických lekárov v rámci piateho bratislavského obvodu. Rúška zároveň poskytuje seniorom, ktorým rozváža stravu. V prípade záujmu o odber obedov sa môžu seniori prihlasovať u pracovníkov oddelenia sociálnych vecí MÚ Petržalka alebo na telefónnom čísle 0947 487 498. To slúži aj pre osamelých seniorov a zdravotne znevýhodneným občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných, aby sa mohli dohodnúť na zabezpečení nákupu nevyhnutného tovaru dennej potreby. Prostredníctvom tejto linky môžu uvedení obyvatelia požiadať aj o dodanie ochranných rúšok. V súvislosti s opatreniami v čase epidémie koronavírusu rozšírila MČ aj sieť svojich informačných kanálov. Využila pri tom dostupné bezplatné ponuky IT spoločností pre samosprávy. Petržalka tak aktuálne informuje svojich obyvateľov aj prostredníctvom aplikácie SOM – Správy o meste, ale i cez upozornenia na platforme mojenotifikacie.sk. Na komunikáciu využíva takisto bezplatné posielanie oznamov prostredníctvom aplikácie Odkaz pre starostu. Na vstupných bránach do bytových domov nájdu obyvatelia informačné plagáty so základnými údajmi o prevencii proti koronavírusu, s výzvou na zodpovedný a solidárny prístup obyvateľov a s užitočnými kontaktmi a radami. Tieto informácie obsahuje aj marcové číslo novín Naša Petržalka, ktoré sa dostalo k Petržalčanom v priebehu minulého týždňa.