Petržalka
Petržalka – 12. apríla 2020

Petržalskí hasiči začali s dezinfekciou verejných priestranstiev

Zo soboty na nedeľu začali hasiči z DHZo Bratislava - Petržalka 🚒 s dezinfekciou verejných priestranstiev. Išlo predovšetkým o mobiliár (koše a lavičky) na miestach s vysokým výskytom ľudí či otvorené ihriská a streetworkoutové ihriská. Starosta Ján Hrčka poďakoval petržalským hasičom za nasadenie, "ďakujem hasičom z DHZo Bratislava-Petržalka za spoluprácu, ktorú s nimi v rámci mestskej časti máme. Ich nasadenie je obdivuhodné a som na ich prácu hrdý. Hasiči nám už dlhé roky pomáhajú zvládať veľa nepredvídateľných udalostí." Dezinfikovalo sa prípravkom na báze alkoholu. Predbežný plán je dezinfekciu vykonávať pravidelne 1 x krát za dva dni.