Petržalka
Petržalka – 16. apríla 2020

Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre školský rok 2020/2021

Zápis detí je možné zrealizovať prostredníctvom elektronických formulárov, ktoré zákonní zástupcovia nájdu na webovej stránke príslušnej základnej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa (príslušný školský obvod). ❗️ALE❗️ Pre tých, ktorí nemáte inú možnosť, budú počas piatku a soboty školy otvorené od 8:00 do 12:00. Riaditeľky škôl a jej zamestnanci sú pripravení zodpovedať vám aj na mieste všetky vaše otázky :). Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sa uskutoční: 17. apríla 2020 – piatok v čase od 8.00 do 12.00 📌 18. apríla 2020 – sobota v čase od 8.00 do 12.00 📌 V prípade, že uprednostníte osobnú formu upozorňujeme, že bez osobnej prítomnosti detí a je postačujúca prítomnosť jedného zákonného zástupcu. Prosíme o dodržiavanie všetkých opatrení týkajúcich sa zabráneniu šírenia nového koronavírusu COVID-19. Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Petržalka: ZŠ Budatínska 61, ZŠ Černyševského 8, ZŠ Dudova 2, ZŠ Gessayova 2, ZŠ Holíčska 50, ZŠ Lachova 1, ZŠ Nobelovo námestie 6, ZŠ Pankúchova 6, ZŠ Prokofievova 5, ZŠ Tupolevova 20, ZŠ Turnianska 10