Nové Mesto
Nové Mesto – 20. apríla 2020

Od apríla sa v Novom Meste kosí tráva. Uprednostňujú sa frekventované lokality

V mestskej časti Bratislava-Nové Mesto prebieha od 6. apríla pravidelné kosenie plôch verejnej zelene. Údržbu zelene zabezpečuje mestská časť prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS. „Predpokladaná frekvencia kosenia je ako po minulé roky, všetko závisí od aktuálnych poveternostných podmienok a, samozrejme, od vývoja situácie s ochorením Covid-19. Interval jedného bežného kosenia celej mestskej časti je 6 až 8 týždňov,“ informovala vedúca Strediska údržby zelene EKO-podniku VPS Ivana Chrenková. V týchto dňoch prebieha kosenie lokality od Račianskeho mýta a Pokrokov po Blatnícku ulicu v celej šírke sídliska medzi Račianskou cestou a Pionierskou ulicou. Takisto sa počas uplynulých dvoch týždňov pokosilo sídlisko Teplická, parky na Sadovej, Ľudovom námestí, Hálkovej pri hasičoch, Hálkovej – Brezovskej pri Mestskej polícii, v okolí Domu kultúry Stromová, Konskej železnice, Tržnice a Miestneho úradu Junácka. „Lokality sa vyberajú podľa aktuálneho stavu porastu a uprednostňujú sa lokality, ktoré sú najviac frekventované, čo sa týka pohybu obyvateľstva – parky, inštitúcie, detské ihriská,“ dodala vedúca Strediska údržby zelene. Prvé kosenie v sezóne sa vykonáva na všetkých plochách, aby sa vyzbierali nečistoty po zimnom období a vykosila prípadná náletová zeleň z predchádzajúceho roka. Počas ďalších kosení vynechávame vytypované plochy a kosia sa až o rok. „Snažíme sa o to, aby v každom sídlisku či vnútrobloku zostala aspoň jedna nepokosená plocha. Nejedná sa o nepokosenie celého bloku zelene, ale o vynechanie určitého geometrického objektu - kruh, ovál, obdĺžnik, či pás. Okraje chodníkov a komunikácií, okolie lavičiek a košov sú vždy pokosené,“ uviedla vedúca Strediska údržby zelene. V roku 2019 bolo takýchto plôch zhruba 20 po celej mestskej časti a ohlasy obyvateľov boli podľa EKO-podniku zvyčajne pozitívne.