Nové Mesto
Nové Mesto – 24. apríla 2020

Zákaz sa ruší, seniori si v prípade potreby budú môcť nakúpiť aj mimo vyhradených hodín

Seniori nad 65 rokov si budú môcť, ak to bude nevyhnutné, nakúpiť aj mimo pre nich vyhradených hodín. Úrad verejného zdravotníctva SR dnes zrušil zákaz, podľa ktoré môžu v záujme ochrany ich zdravia v čase pandémie obchodné prevádzky navštevovať len počas pracovných dní od 9.00 do 11.00 hod. Nový vyhradený nákupný čas pre seniorov nad 65 rokov bol tento týždeň stanovený aj vzhľadom na postupné uvoľňovanie činnosti prevádzok, kedy sa predpokladá zvýšený pohyb ľudí na verejnosti, čo pre seniorov predstavuje vážne riziko. Úrad verejného zdravotníctva prijal vzápätí množstvo podnetov, najmä zo strany pracujúcich seniorov, preto ho nakoniec prehodnotil. ‚‚Prevádzky budú môcť obsluhovať seniorov (osoby nad 65 rokov) aj mimo vyhradený nákupný čas. Úrad verejného zdravotníctva dôrazne vyzýva seniorov, aby využívali vyhradený nákupný čas vždy, keď je to možné, a mimo tohto času, ak to nie je nevyhnutné, obchody nenavštevovali, respektíve aby požiadali o nákup príbuzných, známych, susedov, alebo aby využili v danej oblasti ponúkané služby samospráv,“ uviedol hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas. Nové opatrenie ÚVZSR nájdete tu: www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_otvorenie_prevadzok_dochodcov-zmena.pdf