Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 08. júna 2020

Čiastočná uzávierka Palisády

Upozorňujeme vodičov/vodičky a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Palisády (pravý jazdný pruh v smere od hradu do centra mesta v úseku od Svoradovej ulice po Štefánikovu ulicu, v dĺžke cca 678,8 m) v Bratislave v mestskej časti Staré Mesto z dôvodu opravy povrchu komunikácie – frézovanie a pokládka nového asfaltového krytu vozovky, doplnenie chýbajúcich obrubníkov, vyspravenie prepadov na vozovke a chodníku, debarierizácia priechodov, výšková úprava obrubníkov. Obchádzkové trasy sú vedené po komunikačnej sieti mesta. Prevádzka liniek MHD bude na nevyhnutný čas zjednosmernená v smere od Štefánikovej ulice na hrad, v opačnom smere cez Búdkovu, Hroboňovu, Pražskú a Štefanikovu ulicu. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/ciastocna-uzavierka-palisady