Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 15. júna 2020

Čiastočná uzávierka Mlynské nivy 53

Upozorňujeme vodičov/vodičky a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Mlynské nivy 53 (o dĺžke 25,00 m, v dvoch etapách /pravý jazdný pruh a ľavý jazdný pruh/ v úseku - pred stavbou „Bytový dom – Discovery Tower“) za účelom uzavretia časti miestnej komunikácie z dôvodu výstavby novej horúcovodnej prípojky SO-05 Zásobovanie teplom v súvislosti so stavbou „Bytový dom – Discovery Tower“. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/ciastocna-uzavierka-mlynske-nivy-53