Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 29. júna 2020

Čiastočná uzávierka Hany Meličkovej

Upozorňujeme vodičov/vodičky a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie ulica Hany Meličkovej • na vozovke pred výjazdom z parkoviska pri bytovom dome H. Meličkovej č. 21 o veľkosti 3 m x 3 m; výjazd z parkoviska v smere jazdy bude uzavretý • pri napojení Majerníkovej ul. na ulicu Hany Meličkovej v časti pravého jazdného pruhu, ktorý slúži na odstavenie vozidiel, v smere do centra z Dlhých dielov, o šírke 2m a dĺžke 20 m podľa priloženého POD; uzávierka končí pred autobusovou zastávkou MHD z dôvodu realizácie stavby .„Rekonštrukcia plynovodov MS Bratislava UO00089 Hany Meličkovej. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/ciastocna-uzavierka-hany-melickovej-2