Hlavné mesto SR Bratislava
Hlavné mesto SR Bratislava – 07. júla 2020

Predĺženie čiastočnej uzávierky Palisády

Upozorňujeme vodičov/vodičky a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Palisády (pravý jazdný pruh v smere od hradu do centra mesta v úseku od Svoradovej ulice po Štefánikovu ulicu, v dĺžke cca 678,8 m) v Bratislave v mestskej časti Staré Mesto z dôvodu opravy povrchu komunikácie – frézovanie a pokládka nového asfaltového krytu vozovky, doplnenie chýbajúcich obrubníkov, vyspravenie prepadov na vozovke a chodníku, debarierizácia priechodov, výšková úprava obrubníkov. Obchádzkové trasy sú vedené po komunikačnej sieti mesta. Prevádzka liniek MHD bude na nevyhnutný čas zjednosmernená v smere od Štefánikovej ulice na hrad, v opačnom smere cez Búdkovu, Hroboňovu, Pražskú a Štefanikovu ulicu. Zmena sa povoľuje z dôvodu nepredvídateľných technických problémov pri realizácií diela v termíne: do 31.8.2020 viď. príloha. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/predlzenie-ciastocnej-uzavierky-palisady