Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 16. júla 2020

Čiastočná uzávierka Prístavná

Upozorňujeme vodičov/vodičky a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Prístavná ulica (v úseku križovatiek s Pláteníckou ulicou, Súkenníckou ulicou a Votrubovou ulicou o dĺžke cca 230,0 m v troch etapách, v oboch smeroch /1. etapa: pravý jazdný pruh v smere na Košickú ul., 2. etapa: ľavé jazdné pruhy v oboch smeroch, 3. etapa: pravý a ľavý jazdný pruh v oboch smeroch /) v Bratislave, mestská časť Ružinov za účelom realizácie stavebných objektov SO 50 Úprava komunikácií Prístavná a SO Úprava komunikácií pre peších Prístavná v rámci stavby „Polyfunkčný komplex Klingerka“.