Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 16. júla 2020

Čiastočná uzávierka Bajkalská

Upozorňujeme vodičov/vodičky a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Bajkalská ulica (v úseku pri moste pre peších a cyklistov, v oboch smeroch, s vytvorením prejazdu cez stredovú cestnú zeleň) v Bratislave, v mestskej časti Ružinov za účelom preložky vodovodu stavebný objekt SO 551 Preložka vodovodu DN 100 – Nové Pálenisko v km 0.210 R v rámci stavby „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/ciastocna-uzavierka-bajkalska-2