Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 03. augusta 2020

Čiastočná uzávierka Štefánikova

Upozorňujeme vodičov/vodičky a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Štefanikova ulica (pravý jazdný pruh v smere do centra mesta od križovatky zo Spojnou po križovatku z Tolstého ulicou a pravý jazdný pruh v smere z centra mesta od križovatky z Lermontovovou po Spojnú ulicu, v dĺžke cca 450,00 m) v Bratislave z dôvodu debarierizácia priechodov pre chodcov. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/ciastocna-uzavierka-stefanikova