Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 13. augusta 2020

Čiastočná uzávierka Štefánikova

Upozorňujeme vodičov/vodičky a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie (pravý odbočovací pruh v smere zo Štefanikovej na Šancovu ulicu) v Bratislave, mestská časť Bratislava, Staré Mesto z dôvodu opravy lávky pre peších nad komunikáciou len počas víkendov v čase od 0.00 h do 22.00 h