Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 25. augusta 2020

Čiastočná uzávierka Cesta do spaľovne

Upozorňujeme vodičov/vodičky a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Cesta do spaľovne (pravý jazdný pruh, smer do spaľovne, o dĺžke cca 100 m, s dočasnou signalizáciou v úseku uzávierky) v Bratislave, v mestskej časti Ružinov za účelom: napojenia komunikácie pri mostnom objekte, stavebný objekt SO 114-00 Preložka miestnej obslužnej komunikácie v km 1.610 – 2.480 R7 v rámci stavby „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“.