Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 10. septembra 2020

Čiastočná uzávierka Mlynské Nivy

Upozorňujeme vodičov/vodičky a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Mlynské nivy (v úseku ulíc Plynárenská a Bajkalská, pravý jazdný pruh v smere na Bajkalskú ulicu) v Bratislave za účelom opravy kanalizačného potrubia bezvýkopovou metódou z existujúcich kanalizačných šachiet v rámci stavby „Oprava verejnej kanalizácie SEPS na Mlynských nivách v Bratislave“.