Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 14. septembra 2020

Úplná uzávierka Biskupická

Upozorňujeme vodičov/vodičky a cestujúcu verejnosť na úplnú uzávierku miestnej komunikácie Biskupická ulica (pravá strana Biskupickej ulice v smere od Vetvárskej ulice na Nákovnú ulicu a ľavá strana Biskupickej ulice v smere od Nákovnej na Vetvársku; v okolí Nákupnej ulice o dĺžke cca 100 m) v Bratislave za účelom zaistenie bezpečnosti peších účastníkov z dôvodu konania podujatia „Ulička chutí - XXI. ročník súťaže vo varení guláša a výstavy kvetov, zeleniny a ovocia.