Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 22. septembra 2020

Čiastočná uzávierka Dopravná

Upozorňujeme vodičov/vodičky a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Dopravná ulica v Bratislave (vždy len jeden jazdný pruh) v úseku od križovatky so Sklabinskou ulicou po zastávku MHD „Lokomotívne depo I.“ v dĺžke cca 367,0 m z dôvodu technologickej opravy poškodeného krytu vozovky, lokálnej opravy prepadov, lokálnej výmeny obrubníkov a položenie nového asfaltového krytu. V dvoch etapách nasledovne: 1. etapa: čiastočná uzávierka v dĺžke 376,0 m a šírke 3,00 m – frézovanie pravého jazdného pruhu v smere do Rače, 2. etapa: čiastočná uzávierka v dĺžke 278,0 m a šírke 2,75 m – frézovanie ľavého jazdného pruhu v smere do Rače. bratislava.sk/sk/rozkopavka-alebo-uzavierka/ciastocna-uzavierka-dopravna