Petržalka
Petržalka – 30. septembra 2020

Zber starých spotrebičov – jeseň 2020

Mestská časť Bratislava-Petržalka oznamuje, že v sobotu 24. októbra 2020 obyvateľom Petržalky bezplatne odvezie nepotrebný elektroodpad na ekologickú recykláciu. Najneskôr do 21. októbra 2020 kontaktujte Miestny úrad Bratislava – Petržalkapočas stránkových hodín: pondelok od 8:00 do 17:00 hod., streda od 8:00 do 16:30 hod., piatok od 8:00 do 12:00 hod. Kontaktovať nás môžete na tel. číslach a e-mailoch: lokalita Lúky, Mgr. Boršová 02/ 68 288 852, lubica.borsova@petrzalka.sk lokalita Háje, Ovsište, Mgr. Stanová 02/ 68 288 796, tatiana.stanova@petrzalka.sk lokalita Dvory, Stará Petržalka, Ing. Špodová 02/ 68 288 851, lenka.spodova@petrzalka.sk Nahláste nasledovné údaje: – druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť, – meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej potrebujete spotrebiče odviezť. 2. Zber si môžete objednať nielen prostredníctvom miestneho úradu ale aj online prostredníctvom www.zberelektroodpadu.sk 3. V deň zberu 24. októbra 2020 do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad do vchodu bytového domu resp. za bránu rodinného domu. Prosíme, prečítajte si dôležité pokyny k zberu, ktoré nájdete na našej stránke: www.petrzalka.sk/2020-09-30-zber-starych-spotrebicov-jesen-2020/