Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 07. októbra 2020

Čiastočná uzávierka Radlinského

pozorňujeme vodičov/vodičky a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Radlinského ulica (pravý jazdný pruh v smere od Vazovovej po Račianske mýto, v dĺžke cca 301,0 m) v Bratislave, mestská časť Bratislava, Staré Mesto (Vyhradené parkovacie miesto pre návštevníkov UPSVaR z Radlinského ulice bude dočasne presunuté na Vazovou ulicu) z dôvodu opravy povrchu komunikácie – frézovanie a pokládka nového asfaltového krytu vozovky a chodníka, výšková úprava a doplnenie chýbajúceho obrubníka. Zmena sa povoľuje z dôvodu nepredvídateľných technických problémov pri realizácií diela.