Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 07. októbra 2020

Čiastočná uzávierka Domkárska

Upozorňujeme vodičov/vodičky a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Domkárska ulica (o dĺžke cca 600,0 m, pravý jazdný pruh v smere na Hrachovú ulicu, s uzatváraním vozovky po 50,0 m úsekoch, v úseku od DAREXU po výstupište MHD - parkovisko) v Bratislave, mestská časť Ružinov za účelom rekonštrukcie plynovodov – oprava porúch v rámci stavby „Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Syslia - Domkárska 3.SC, UO00066_2019“.