Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta – 08. októbra 2020

Čiastočná uzávierka Radlinského

Upozorňujeme vodičov/vodičky a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Radlinského ulica (pravý a ľavý jazdný pruh v smere od Bernolákovej ulice po Račianske mýto, v dĺžke cca 125,00 m) v Bratislave, mestská časť Bratislava, Staré Mesto z dôvodu oprava povrchu komunikácie – frézovanie a pokládka nového asfaltového krytu vozovky a chodníka, výšková úprava a doplnenie chýbajúceho obrubníka.