Hlavné mesto SR Bratislava
Hlavné mesto SR Bratislava – 12. októbra 2021

Nový spôsob nahlasovania podnetov týkajúcich sa osvetlenia

Milé Bratislavčanky, milí Bratislavčania, radi by sme vás informovali o novom spôsobe nahlasovania podnetov týkajúcich sa verejného osvetlenia. Vytvorili sme kategórie, podľa ktorých budeme vaše podnety riešiť.

Komu nahlásiť podnet pri poruchách osvetlenia? www.slm.lighting/hsvo/p.index.jsp

Ako rýchlo bude podnet vybavený?

• Bodové poruchy (1 svetlo nesvieti)
o Mestské komunikácie I. a II. triedy – do 5 dní,
o Mestské komunikácie III. a IV. triedy – do 14 dní
• Lokálne poruchy (3 a viac svetiel nesvieti), 1. zásah do 24 hodín, Odstránenie poruchy do 5 dní *

Na koho sa obrátiť v prípade neriešeného problému? V prípade pretrvávajúcej poruchy pošlite urgenciu s predmetom správy „PORUCHA – URGENCIA“ na osvetlenie@bratislava.sk

Komu nahlásiť podnet v prípade havárie osvetlenia? Zložky IZS – to je čo? alebo dispečing OSK upovedomí Dispečing Siemensu na +421 6381 0151

Ako rýchlo bude podnety vybavený? Do 2 hodín zaistenie, zabezpečenie funkčnosti nadväzujúceho zariadenia, odstránenie prekážky v doprave, na základe objednávky uvedenie do pôvodného stavu (30-60 dní)

Na koho sa obrátiť v prípade neriešeného problému? V prípade pretrvávajúceho stavu po havárii pošlite urgenciu s predmetom správy „HAVÁRIA – URGENCIA“ na osvetlenie@bratislava.sk

Komu nahlásiť podnet, ak je osvetlenie chýbajúce/nevyhovujúce? www.odkazprestarostu.sk/bratislava/pridat-podnet

Ako rýchlo bude podnety vybavený? V závislosti od rozsahu, opodstatnenosti (priority), technickej realizovateľnosti a finančných možností mesta v priebehu 6-12 mesiacov.

Na koho sa obrátiť v prípade neriešeného problému? V prípade dlhodobo neriešeného podnetu zaslať urgenciu s predmetom správy „INVESTÍCIA – URGENCIA“ na osvetlenie@bratislava.sk

*Poznámka: V prípade vážnejšej káblovej poruchy môže odstránenie trvať dlhšie