Uhrova-chodník-bariéra na chodníku


Uzavretý

Nestačí, že počas prestavby bývalej ubytovne sú komunikácie Jelšová a Uhrova ťažko prejazdné, ale prečo aj chodníky?

17. september 2020

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
28. október 2020

Odpoveď samosprávy

Príslušníci MsP BA boli o tomto probléme vyrozumené a inštruované, aby popri plnení ďalších služobných úloh zamerali svoju činnosť aj na riešenie tohto problému v tejto lokalite.
MsP nemá dostatočné kapacitné možnosti k okamžitému eliminovaniu všetkých protiprávnych konaní páchaných na verejných priestranstvách. Daný stav jej neumožňuje nepretržitý dohľad nad všetkými kritickými miestami.
Aj napriek tomu je potrebné v prípade, ak občania majú podozrenie z páchania akéhokoľvek priestupku, ihneď kontaktovať MsP na skrátenom telefónnom čísle 159. Na miesto oznamu bude vyslaná hliadka MsP, ktorá preverí oznámenie zo spáchania priestupku a v prípade jeho potvrdenia ho neodkladne vyrieši v zmysle platných právnych predpisov.
Ďakujeme za podnet.

Bc. Marcela Ťarcha

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania