Diera v strede chodníka na Račianskej ul. 37 pri poklope.

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

Vyriešený
meno
Teodor Hammel Ing. 10. júna 2014

Chodník sa nachádza v mestskej časti Bratislava Nové mesto na Račianskej ul. č. 37. V strede chodníka je už vyše mesiaca diera pri poklope, ktorá sa zväčšuje a spôsobila už jednému obyvateľovi chodcovi aj zranenie. Máme tiež otázku na koho sa má zranený občan obrátiť o uplatnenie poškodenia zdravia a náhrady za súvisiacu škodu ?
Dúfame, že starosta urýchlene zariadí nápravu. Nebezpečná diera môže zraniť aj ďalších chodcov a najmä deti.
Ďakujeme za opravu.
S pozdravom
Vaši občania.

04. august 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

podnet bol odoslaný príslušnému oddeleniu na preverenie.

Mgr. Marek Papajčík
Oddelenie marketingu a vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
02. september 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Hlavné mesto SR Bratislava – oddelenie správy komunikácií nespravuje žiadnu šachtu pred bytovým domom Račianska 37.
Predmetná šachta je podľa nášho došetrenia vodomerná šachta, patriaca bytovému domu Račianska 37. Nakoľko každý vlastník je zodpovedný za dobrý technický stav všetkých zariadení na svojich inžinierskych sieťach, obrátili sme sa na správcu predmetného bytového domu, ktorým je ETP Management budov s.r.o., Mlynské nivy 61, 827 11 Bratislava so žiadosťou o opravu šachty. Správca bytového domu uviedol, že šachtu opravil dňa 8.7.2014.

Mgr. Marek Papajčík
Oddelenie marketingu a vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
31. október 2019

Martin Uváček

Šachta sa opäť prepadá na rovnakom mieste.
04. november 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali Oddelenie správy komunikácií.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
14. november 2019

Peter Vavro

Račianska-chodník-výtlk

Frekventovaná časť chodníka na Račianskej ulici s hlbokou dierou. Do diery prepadne už aj dospelá noha, nehovoriac o nešťastí, ktoré môže spôsobiť dieťaťu
18. november 2019

Sused ;-)

Račianska-chodník-chýbajúci

pekne velka diera
08. január 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ospravedlňujeme sa, že sme na podnet v minulosti už neodpovedali. Mrzí nás nedôsledná komunikácia z minulosti. Dnes sa snažíme o jej zlepšenie a v rámci toho sa vraciame aj k starším podnetom.
V súčasnosti sa už diera v chodníku nenachádza a nespôsobuje nebezpečenstvo.
Ďakujeme za nahlásenie podnetu a veríme, že Vaša skúsenosť v budúcnosti bude s našou komunikáciou lepšia.

S pozdravom
Kto? Oddelenie správy komunikácií
Kedy? 2020

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto Slovenskej republiky

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania