Hrobákova - problémový priestor

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

Vyriešený
meno
Miriam 14. októbra 2020

Prosíme o odstránenie odpadu a skultúrnenie priestoru pri budove tanečnej školy, aby podľa možností neslúžil ako verejné WC a vyzeral menej zanedbane. Ďakujeme

28. október 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Uvedený priestor v okolí bývalej materskej školy na Hrobákovej 3-5 býva, vzhľadom na časté znečistenie, pravidelne monitorovaný miestnymi ohliadkami. O čistenie pešej komunikácie a priľahlej zelene sme opakovane požiadali pracovníkov Referátu správy verejných priestranstiev, ktorí zabezpečia nápravu.

Oddelenie životného prostredia
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
28. október 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Uvedený priestor v okolí bývalej materskej školy na Hrobákovej 3-5 býva, vzhľadom na časté znečistenie, pravidelne monitorovaný miestnymi ohliadkami. O čistenie pešej komunikácie a priľahlej zelene sme opakovane požiadali pracovníkov Referátu správy verejných priestranstiev, ktorí zabezpečia nápravu.

Oddelenie životného prostredia
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
28. október 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Uvedený priestor v okolí bývalej materskej školy na Hrobákovej 3-5 býva, vzhľadom na časté znečistenie, pravidelne monitorovaný miestnymi ohliadkami. O čistenie pešej komunikácie a priľahlej zelene sme opakovane požiadali pracovníkov Referátu správy verejných priestranstiev, ktorí zabezpečia nápravu.

Oddelenie životného prostredia
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
15. december 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Priestor na Hrobákovej 3-5 bol vyčistený pracovníkmi Referátu správy verejných priestranstiev. Odvezené bolo tiež množstvo odpadu nahromadeného v priestoroch bývalého kontajnerového stanovišťa

Oddelenie životného prostredia
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania