Odborárska-chodník-bariérový

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

V riešení

Dobrý deň, prosím na novom chodníku/cyklochodníku osadiť na všetkých križovatkách dažďové zvody. Myslel som, že sa pri rekonštrukcii na to myslelo. Počas dažďa tam vznikajú veľké jazierka.

13. október 2020

Juraj Bulla

+++ viac foto
14. október 2020

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Magistrát hlavného mesta
16. október 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali kompetentné oddelenie, ktoré sa ním už zaoberá.

S pozdravom
Kto? Oddelenie správy komunikácií

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
30. december 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

na uvedenom úseku chodníka na Odborárskej ulici sme vykonali opravu povrchových vrstiev, vjazdy do objektov neboli riešené.
Konštrukčné riešenie odvodu dažďových vôd a vybudovanie nových zberačov sme zaradili do potencionálnych investičných akcií mesta. Realizácia bude závisieť od pridelených finančných prostriedkov.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
30. december 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

na uvedenom úseku chodníka na Odborárskej ulici sme vykonali opravu povrchových vrstiev, vjazdy do objektov neboli riešené.
Konštrukčné riešenie odvodu dažďových vôd a vybudovanie nových zberačov sme zaradili do potencionálnych investičných akcií mesta. Realizácia bude závisieť od pridelených finančných prostriedkov.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania