Roľnícka-kanalizácia-upchatá

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

V riešení

15. október 2020

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: BVS a.s.
17. október 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

nutnosť prečistenia daždových vpustí evidujeme a magistrát hlavného mesta sme požiadali a upozornili, aby boli urgentne prečistené. Keďže sa jedná komunikáciu v správe hlavného mesta. Niektoré z nich boli počas minuloročnej rekonštrukcie cesty kompletne vyčistené a zrekonštruované vrátane vnútroného podložia, avšak sú aj také čo rekonštruované neboli a plánujeme v súčinnosti s magistrátom ich vyčistenie. Je potrebné spomenúť, že súčasné prudké prívalové dažde sú mimoriadna situácia a vtedy ani plne funkčná kanalizácia a čisté dažďové vpuste nie sú schopné priebežne absorbovať vodu.

ďakujem za podnet

Michal Vlček
starosta MČ Vajnory
17. október 2020

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: MÚ Vajnory
17. október 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Kanalizácia vo Vajnoroch je funkčná a v poriadku . Daný problém/ obrázok je fotka verejnej kanalizácie. Tá nemá zabezpečovať odtok dažďovej vody z komunikácie. Verejná kanalizácia vo Vajnoroch zberá iba splaškové vody všetky ostatné vody nemajú byť napojené VK. Dažďové vody majú byť odvedené do vsakov alebo iných kanálov na odvedenie tejto vody s komunikácie.

S pozdravom

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania