Kopčianska - verejný poriadok


Vyriešený
meno
Jerome 25. októbra 2020

prečo stavební robotníci firmy COLAS nenosia rúška??
Celý úsek od sídliska Kopčany po hranicu ma na starosti COLAS a desiatky robotnikov ignoruju nariadenia...

25. október 2020

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
25. október 2020

Nostra Damus

treba volať 158
28. október 2020

Odpoveď samosprávy

K samotnému problému nedisciplinovaných osôb, ktoré porušujú vydané a platné opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s novým koronavírusom 2019-nCoV, je nadriadenými MsP celoplošne v Bratislave vydaný pokyn, aby všetky hliadky MsP intenzívne a cielene kontrolovali dodržiavanie týchto opatrení počas služby priebežne, ale aj na základe telefonických podnetov od občanov. V prípadoch ignorovania opatrení prevádzkami, obchodmi, službami v neposlednom rade aj samotnými občanmi, sú takého zistenia MsP zasielané na Úrad verejného zdravotníctva SR pre spáchanie správneho deliktu podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.
V prípade, že máte podozrenie z páchania protiprávneho činu, môžete sa s dôverou obrátiť na príslušníkov MsP na skrátenom telefónnom čísle 159. Na miesto oznamu bude ihneď vyslaná najbližšia hliadka MsP, ktorá oznámenie na mieste preverí a v prípade jeho potvrdenia ho neodkladne v zmysle platných právnych predpisov vyrieši. Ak sa však príslušníci MsP dozvedia o priestupku prostredníctvom mailovej správy alebo webovej stránky, spravidla už uplynie dlhší časový úsek, priestupcovia z miesta odídu a priestupok nie je možné riešiť.

Bc. Marcela Ťarcha
06. november 2020

Jerome

Kopčianska-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

stavební robotníci hádžu svoj odpad po okolí - nevedia, že odpad nepatrí do prírody?? Chodí na Kopčiansku aj inšpektor? Okrem bordelu, blata sú robotníci bez rúšok!
06. november 2020

Jerome

Admin,aka aktualizacia, toto je iny podnet - bordel,odpad, ktory robia stavební robotnici
23. január 2021

Odpoveď samosprávy

Hliadky na mieste vykonali niekoľko opakovaných kontrol, skontaktovali sa s vedúcim satavby a upozornili ho na skutočnosť, že všetci sú povinní nosiť rúška. Počas kontroly hliadkou mali všetci zamestnanci rúška.

Bc. Marcela Ťarcha

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania