Viedenská cesta - stará časť - neporiadok a odpadky

Zodpovednosť za riešenie: Iné

V riešení

Plastové fľaše a iný neporiadok.

22. november 2020

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Magistrát hlavného mesta
23. november 2020

Lucka

už ste to mohli mať pozbierane
24. november 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

parcely nie sú vo vlastníctve alebo správe Hlavného mesta. Magistrát hlavného mesta nemá právomoci ako priestor vyčistiť. Podnet preto preposielame na MČ Petržalka, ktorá môže vlastníka k údržbe vyzvať.

S pozdravom
Kto? Mestská časť Petržalka

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
24. november 2020

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: MÚ Petržalka
24. november 2020

Peter Oravec

Dobrý deň,
ďalší podnet, pri ktorom sa nedá vyjadriť k reakcii samosprávy. Stáva sa to už pravidlom a normou.
Prečo?
S pozdravom.
26. november 2020

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: Dobrý deň, vlastníkom znečisteného pozemku je Slovenská republika a správca pozemku je Slovenský vodohospodársky podnik š.p., odštepný závod Povodie Dunaja.
dionyz.kiss@svp.sk
26. november 2020

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Iné
18. máj 2021

Peter Oravec

Dobrý deň,
prosím admina, aby požiadal samosprávu o aktualizáciu vyjadrenia k podnetu.
S pozdravom.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania