Továrenská-chodník-bariérový


Vyriešený

1) Nedostatočná šírka chodníka popri parkovisku Tatrabanky
2) Divoké parkovanie na chodníku → potrebné stĺpčeky.

12. január 2021

Michal

Stlpiky nie. Mali by tam byt vonkajsie parkovacie miesta.
15. január 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
03. február 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
hliadky MsP Váš podnet preveria a v prípade zistenia porušenia zákona budú priestupky riešiť. Ukladanie bariér, či zmeny alebo doplnenia vodorovného a zvislého dopravného značenia nie je v kompetencii MsP ale správcu komunikácie. V prípade, že občania majú podozrenie z páchania protiprávneho činu, môžu kontaktovať MsP na skrátenom telefónnom čísle 159. Na miesto oznamu bude vyslaná hliadka MsP, ktorá preverí oznámenie zo spáchania priestupku a v prípade jeho potvrdenia ho neodkladne vyrieši v zmysle platných právnych predpisov. Ak sa príslušníci MsP dozvedia o priestupku prostredníctvom webovej stránky, spravidla už uplynie veľký časový úsek a vodiči z miesta odídu, takže priestupok už nemôžu riešiť.
Ďakujeme za podnet.

Bc. Marcela Ťarcha
03. február 2021

Žigmund Branimír Hronsecký

Neviem ako to skončilo na MsP, mohli by admini preposlať to späť na mesto?
03. február 2021

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet sme preposlali samospráve so žiadosťou o reakciu.

S pozdravom

Andrea Addová
Odkaz pre starostu
addova.odkaz@gmail.com
27. marec 2021

Žigmund Branimír Hronsecký

Poprosím aktualizáciu. Ďakujem.
31. marec 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
na ul. Továrenská sme za obdobie od 01.01.2021 do 30.03.2021 vykonali 111 previerok, pričom v 97-ich prípadoch išlo o priestupok na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a to väčšinou o porušenie ustanovenia § 25 ods. 1 písm. o) zák. č. 8/2009 Zák. o cestnej premávke (státie na chodníku). Kontroly uvedeného miesta stále prebiehajú.

Bc. Marcela Ťarcha
20. máj 2021

Peter Oravec

Dobrý deň,
prosím admina, aby požiadal samosprávu o aktualizáciu vyjadrenia k podnetu.
S pozdravom.
26. máj 2021

Odpoveď samosprávy

Na mieste sa vykonávajú sústavne kontroly hliadkami MsP a v prípade zistenia priestupku sa tieto riešia v súlade so zákonom.

Bc. Marcela Ťarcha
19. júl 2021

Žigmund Branimír Hronsecký

Ako čiastočné riešenie pribudli kocky, neviem posúdiť, nakoľko to pomáha, keďže teraz je večer.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania