Žehrianska - čierna skládka

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

Uzavretý
meno
Vladimir 31. januára 2021

Dolnozemská cesta oproti Supermarketu TESCO.
Bez komentára....

31. január 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Hlavné mesto SR Bratislava
01. február 2021

Tomáš

Je to zodpovednosť vlastníka pozemku
01. február 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali kompetentné oddelenie, ktoré sa ním už zaoberá.

S pozdravom
Kto? Oddelenie životného prostredia

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
01. február 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

mesto nevlastní ani nespravuje tieto pozemky. Podnet preposielame na MČ, ktorá sa týmto podnetom zaoberá už dlhšie.

S pozdravom
Kto? Mestská časť Petržalka

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
01. február 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: MÚ Petržalka
05. február 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Situáciou sa už zaoberá príslušné oddelenie.
Kto? Oddelenie sociálnych vecí

Ing. Dávid Pavlík, Referát komunikácie s verejnosťou MÚ Bratislava-Petržalka
16. február 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň. Preposielame stanovisko pracovníka Oddelenia sociálnych vecí MÚ Bratislava-Petržalka:

Ľudí bez domova zdržiavajúcich sa na tomto území, pri podchode na Dolnozemskej ceste pracovníci oddelenia sociálnych vecí poznajú. Momentálne sa na tomto mieste zdržujú dvaja, muž a žena. Podľa našich zistení neporiadok na danom mieste pochádza aj od ľudí bez domova, ktorí tu v minulosti prespávali a aj od nezodpovedných občanov, ktorí privezú odpad v igelitových vreciach, alebo privezú pohovku, matrace a vyhodia to pri ceste a rýchlo odídu. Je veľmi ťažké takýchto ľudí sankcionovať. Vzhľadom na to, že predmetný pozemok nepatrí našej mestskej časti, hľadáme s oddelením životného prostredia možnosti, ako ho vyčistiť od odpadu a neporiadku.

Práca s ľuďmi bez domova je veľmi náročná, lebo väčšina z nich pomoc našej mestskej časti stále odmieta. Ľudia bez domova sú ľudia svojprávni a nemôžeme ich obmedziť v základných ľudských, právach a ani bez ich súhlasu umiestniť v nejakom sociálnom zariadení alebo ubytovni. 

Ústava Slovenskej republiky zaručuje všetkým obyvateľom voľnosť pohybu. Z tohto dôvodu ani naša mestská časť  nemá kompetenciu vykázať občanov z verejných priestranstiev. Ak sa ľudia bez domova dopúšťajú priestupku, alebo ohrozujú iných občanov, znečisťujú prostredie, či inak porušujú zákony Slovenskej republiky, alebo nariadenia krízového štábu, môže ich sankcionovať len polícia. Preto v takýchto prípadoch volajte mestskú políciu (číslo 159).

Daný priestor budeme aj naďalej monitorovať a postupovať v rámci našich kompetencií.

Ing. Dávid Pavlík, Referát komunikácie s verejnosťou MÚ Bratislava-Petržalka

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.