Žltá-Automobily-iné


V riešení
meno
Veronika 10. februára 2021

Chcela by som poprosiť o urgentné riešenie problému nedodržiavania povolenej rýchlosti na Azúrovej ulici v Petržalke (cesta I/2). Napriek tomu, že ide o obývané územie, autá (vrátane ťažkých nákladných aút) tu bežne jazdia oveľa rýchlejšie než je povolená rýchlosť, čo zvyšuje hlučnosť (aj v noci a nadránom) a taktiež ohrozuje obyvateľov pri prechode cez cestu. Ďakujem.

10. február 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Hlavné mesto SR Bratislava
11. február 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

kontrola dodržiavania rýchlosti je vo výlučnej pôsobnosti Policajného zboru. Podnet im preposielame.

S pozdravom
Kto? Policajný zbor Slovenskej republiky.

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
11. február 2021

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: PZ SR
11. február 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Iné
12. február 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
12. február 2021

Odpoveď samosprávy

Príslušníci MsP majú oprávnenie riešiť úlohy taxatívne vymedzené v zákone č. 564/1991 Zb, o obecnej polícii. S poukazom na túto skutočnosť Vám dávam na vedomie, že dynamickú dopravnú situáciu, ako kontrola rýchlosti jazdy vozidiel je v kompetencii PZ, nakoľko MsP nedisponuje ani technickými prostriedkami na takúto činnosť. MsP objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané porušením príkazu, zákazu alebo obmedzenia vjazdu, jazdy, odbočenia, otáčania, cúvania, zastavenia alebo státia vyplývajúceho zo všeobecnej úpravy cestnej premávky alebo z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,

Bc. Marcela Ťarcha
17. február 2021

orbitalfunk

To je tak, keď si kúpite byt pri ceste a čudujete sa, že vám tam jazdia autá...
17. február 2021

Veronika

Dobrý deň, sme v meste a autá jazdia prakticky všade. Existujú však pravidlá cestnej premávky a tie hovoria, že keď je niekde predpísaná 50tka, nemá sa tam jazdiť 70tkou, 80tkou alebo viac. Pekný deň.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania