Betliarska - orez stromov pri ramene Betliarska

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

V riešení
meno
Beata 10. februára 2021

Dobrý deň, poprosím o orez stromov pri ramene Betliarska. Nebezpečné konáre ponad cestu aj chodníky.

10. február 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: MÚ Petržalka
05. marec 2021

Beata

Ale prečo je to neriešený prípad, či stromy sa orežú ak sa stane niekomu úraz a konár mu prinajlepšom pristane na hlave?? Už tu bolo tých podnetov viac a vraj sa staráme o zeleň, na Dvoroch sa sadí vysádza a Lúky 8 sú bohom zabudnutý koniec.
13. apríl 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet.
Zamestnanec oddelenia životného prostredia vykonal tvaromiestnu obhliadku na danej parcele. Následne bola zaslaná výzva na údržbu vlastníkom predmetnej parcely, ktorí sú podľa § 47 ods. 2 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny chorobami môže orgán ochrany prírody uložiť vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní.
Kto? Referát zelene

Oddelenie životného prostredia
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania