Novoveská-webová stránka mesta-chýbajúce informácie

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Devínska Nová Ves

Uzavretý
meno
Miša 28. februára 2021

Už viac než rok neboli zverejnené žiadne zápisnice z Verejných stretnutí s občanmi.
Posledná zverejnená zápisnica je zo stretnutia z januára 2020.
https://www.devinskanovaves.sk/p/4007/verejne-stretnutia-s-obcanmi.html

Prosím o dozverejnenie zápisníc aj z Verejných stretnutí s občanmi, ktoré sa konali aj po januári 2020.

28. február 2021

Silvia Vilhanová

Dobrý deň,

podnet bol zaslaný samospráve.

S pozdravom,

Silvia Vilhanová,
admin pre DNV
(bratislava8@odkazprestarostu.sk)
01. marec 2021

Odpoveď samosprávy

Pekný deň.
Účelom Verejných stretnutí s obyvateľmi nie je zverejňovanie zápisníc, ale opakované stretnutia starostu a zástupcov MČ Ba-DNV s obyvateľmi jednotlivých lokalít DNV. Akonáhle to pandemická situácia dovolí, vo verejných stretnutiach budeme pokračovať.

H. Jankovičová
Odd. IT
MČ BA-DNV
01. marec 2021

Miša

Primárnym účelom zverejňovania zápisníc je verejný záujem občanov.

Tí občania, ktorí sa nemohli zúčastniť (napríklad kvôli pandemickej situácii), by sa dozvedeli čo presne bolo predmetom verejného stretnutia samosprávy s občanmi, teda názory samosprávy a riešenia problémov, ktoré trápia občanov, a zazneli práve tam.

Z uvedeného dôvodu prosím o zverejnenie všetkých zápisníc z týchto verejných stretnutí samosprávy s občanmi.
01. marec 2021

Odpoveď samosprávy

Zápisnice zo stretnutí starostu s obyvateľmi mestskej časti nepodliehajú režimu povinne zverejňovaných dokumentov a zároveň neexistuje žiaden právny predpis, ktorý by určoval povinnosť jednak vyhotovovať z takýchto stretnutí zápisnice a na druhej strane ich zverejňovať.

Ing. Helena Jankovičová Kováčová
Vedúca oddelenia IT, MČ Ba-DNV
01. marec 2021

Miša

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves má pre účely zverejňovania informácií o Verejných stretnutiach samosprávy s občanmi vytvorenú na svojom webe priečinok pre tento účel, viď úvodný obrázok tohto podnetu.

Informácie z troch Verejných stretnutí z roku 2019 tu občan nájde.
Informácie zo štyroch Verejných stretnutí z roku 2020 tu občan nenájde.
01. marec 2021

Silvia Vilhanová

Miša,

Váš komentár bol upravený. Prosím, rešpektujte pravidlá portálu.

Samospráva odpoveď dala, podnet uzatváram.

S pozdravom,

Silvia Vilhanová,
admin pre DNV
(bratislava8@odkazprestarostu.sk)

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.