Príjazdná-Cesty a chodníky-iné

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

V riešení

Žiadam o osadenie podobných nájazdových rámp na schodisko nadchodu ponad železničnú trať. Prechádzanie cez trať sa deje na vlastné nebezpečie a pokiaľ tam stoja vlakové súpravy, tak bezbariérový prístup na nástupište, resp. ďalej k jazerám je nemožný. Ľudia s bicyklom, resp. s kočíkmi by sa zrazu opäť mohli cítiť súčasťou 21. storočia v tejto časti hlavného mesta SR. Vďaka

01. marec 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme Vám za Váš podnet, ktorý sme zároveň postúpili na príslušný odborný referát MÚ Bratislava - Vajnory.
Po jeho prešetrení Vás budeme čo najskôr informovať.

Vopred ďakujeme za Vašu trpezlivosť a pochopenie.

S pozdravom a úctou

MÚ Bratislava – Vajnory
Úsek komunikácie s občanmi
Servis pre občanov / tel.: 0850 24 25 24
01. marec 2021

Stanislav

Áno tento problém s bezbarierovým prístupom zo strany železnice je tu už dlhé roky. A čo tak vozičkári ? Ako majú chodit z Vajnor na jazero ? Oni na jazero už nemajú právo na prechádzky ? Prosím železnice aby mysleli s bezbarierovosťou aj na nich ...
09. apríl 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Mestská časť Bratislava – Vajnory opakovane žiadala ŽSR o vybudovanie nájazdovej rampy pre kočíky a bicykle na lávke ŽST Bratislava – Vajnory.
Nakoľko podľa odpovedí ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia železničných tratí a stavieb z r. 2018 vybudovanie požadovanej nájazdovej rampy nie je možné z dôvodu bezpečnosti, max. sklon je 8% v zmysle platných noriem a predpisov, a zároveň po každých 9 m by musela byť vyhotovená podesta bez sklonu.
Uvedený sklon nie je možné dosiahnuť bez väčších stavebných zásahov a zvýšených finančných nákladov, t.j. prebudovaním, resp. rekonštrukciou schodiska.
Ďalším možným riešením by bolo dobudovanie výťahu, čo si vyžiada zrejme nemalé finančné prostriedky.
MČ Bratislava požiadala listom o zaradenie vybudovania bezbariérového prechodu prebudovaním schodiska alebo vybudovaním výťahu do investičného plánu ŽSR.


S pozdravom,

Ing. Jana Julény Tomanová
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
Mestská časť Bratislava – Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava

 +421-2-2129 5226
 juleny-tomanova@vajnory.sk
www.vajnory.sk

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania