Sťažnosť na porušovanie nočného kľudu - Kto je teda zodpovedný?

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Ružinov

Uzavretý
meno
Vladimír Šváb 23. júla 2014

Dobrý deň
dňa 21.7.2014 som bol na MU Ružinov u pracovníčky podať sťažnosť na dlhodobé a opakované rušenia nočného kľudu pri rôznych tzv. kultúrnych akciách konaných v areáli Zlatých pieskov. Tieto akcie sa tam konajú pravidelne každé leto a my občania bývajúci v okruhu do 5 km sa pravidelne v tom čase nevyspíme. Naposledy sa konala akcia cez víkend 18-20.7.2014. V tom čase moja dcéra volala na políciu neskoro po polnoci ale ani tam sa nedovolala pomoci.
Takže som šiel na MU a tam som sa u danej pracovníčky dozvedel, že STARZ ako správca Zlatých pieskov tam mal akciu a MU iba dal oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia, kde nahlásil, že sa akcia bude konať do 8.00 hod rána. Vypýtal som si prázdny formulár na akom sa toto oznámenie podáva. Prílohou sú naskenované obe časti formulára. Tam som aj označil pasáže kde sa priamo hovorí o tom kto má zabezpečiť meranie hluku a aj to, že usporiadateľ je povinný zabezpečiť ochranu zdravia a dodržať zásady nočného kľudu.
Keďže som chcel zistiť viac tak som volal na magistrát ale tam mi zodpovedná pracovníčka povedala, že oni takúto akciu nerobili ale že mám kontaktovať STARZ ako správcu areálu. Volal som aj tam a nakoniec som tam napísal sťažnosť. Tu je ich odpoveď:
Vážený pán Šváb,

z poverenia pána riaditeľa STARZu Ing. Chynoranského Vám zasielam nasledovné vyjadrenie k Vašej sťažnosti zo dňa 21. 7. 2014.

Zlaté piesky sa nachádzajú v okrajovej časti Bratislavy a za celú letnú sezónu sa v areáli v správe STARZu konajú len dve podujatia s hudobnou produkciou. Mestská príspevková organizácia STARZ nie je organizátorom podujatí, len prenajímateľom časti areálu, ktorý je jej zverený do správy.

Usporiadatelia podujatí splnili ohlasovaciu povinnosť na základe § 3 ods. 1 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov. Usporiadatelia majú takisto povinnosť predložiť protokoly o meraní hluku.

Čo sa týka rušenia nočného kľudu počas konania festivalu, o výnimke z času prevádzky po 22.00 hod. rozhoduje /vydáva resp. nevydáva/ príslušná mestská časť, v tomto prípade MČ Bratislava - Ružinov.

Je nám ľúto, že Vám boli spôsobené nepríjemnosti zvýšenou intenzitou hluku. V budúcnosti upozorníme usporiadateľov podujatí na zníženie intenzity hluku.

S úctou

Ing. Čemanová
STARZ

A aby toho nebolo málo volal som aj na Regionálny úrad verejného zdravotníctva či vykonávali nejaké merania hlučnosti ale tam som dostal odpoveď, že veru nie.

Takže by ma teda veľmi zaujímalo niekoľko vecí:
1/ Kto povoľuje hudobné produkcie na Zlatých piskoch?
2/ Kto zodpovedá pri týchto akciách za rušenie nočného kľudu?
3/ Kto má zabezpečiť meranie hluku počas akcií?
4/ Kde sú protokolu o meraniach ktoré majú byť súčasťou oznámenia?
5/ Prečo polícia nezakročí aj keď jej to zo zákona vyplýva?
6/ Kedy sa už urobí poriadok s kompetenciami v tomto biznise kde niekto nahrabe peniaze a nepozerá naľavo ani napravo na to aby aj obyvatelia bývajúci v blízkosti sa mohli v kľude vyspať.

Nespomínam tu ešte aj to, že pri tom rámuse nie je možné ani upokojiť domáce zvieratá, ktoré od neustáleho hluku sú nervózne a sústavne štekajú.

Ďakujem za skorú a naozaj fundovanú odpoveď.
Určite by som očakával inú ako som dostal zo STARZ-u.
Osobne mám pocit, že keď sem niekto dá nejaký podnet tak niektorí úradníci majú pocit, že treba nájsť 100 spôsobov ako sa veci nedajú vyriešiť namiesto toho aby skúsili popremýšľať ako daný problém riešiť.

S úctou Vladimír Šváb

24. júl 2014

jana molnarova

Idem i ja napísať list priamo p. starostovi, lebo mi ten hluk už lezie na nervy. Pozerala som plán akcii, čo sa majú konať na Zlatých pieskoch najbližšie 1-2. 8. 2014 , 8.8.2014,22-23.8.2014,29.8.2014.
24. júl 2014

Ján

Nepoužívajte slovné spojenie nočný kľud, ale nočný pokoj, "kľud" je čechizmus.
31. júl 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň pán Šváb,
k Vášmu podnetu - sťažnosti na porušovanie nočného pokoja uvádzame:
1.Obec (mestská časť) nevydáva povolenie na konanie verejných kultúrnych podujatí v zmysle zákona NR SR č.96/1991 o verejných kultúrnych podujatiach (ďalej len zákon NR SR č.96/1991) iba prijíma oznámenia o verejných kultúrny a športových podujatiach konaných v lokalite mestskej časti – Ružinov. )
Areál Zlatých pieskov je zariadením STARZu, ktoré je zriadené magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy a ten predmetný areál prenajíma usporiadateľom týchto podujatí.

2. – 3. – 4. Zodpovednosť za dodržiavanie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia v zmysle §5 zákona NR SR č.96/1991 zodpovedá usporiadateľ.
Povinnosť doložiť protokol o meraní a hodnotení hluku v zmysle zákona §27 ods. (1) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov (ďalej len 355/2007 Z.z.) má fyzická osoba -podnikateľ a právnická osoba, ktoré používajú alebo prevádzkujú zdroje hluku, infrazvuku alebo vibrácií sú povinné zabezpečiť objektivizáciu a hodnotenie hluku, infrazvuku alebo vibrácií raz za rok - týka sa to majiteľov prevádzok, ktoré organizujú hudobnú produkciu. Toto sa ale nevzťahuje na organizátora, ktorý organizuje jedno podujatie ročne. Meranie hluku si má organizátor – prevádzkovateľ zabezpečiť sám.

5. Mestská časť proaktívne zorganizovala niekoľko stretnutí s organizátormi podujatí, za účasti príslušníkov mestskej a štátnej polície, ako aj krízového štábu mestskej časti s cieľom zabezpečenia poriadku, bezpečnosti a opatrení, aby hluk neobťažoval obyvateľov.

Podľa § 2 zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov služba poriadkovej polície Policajného zboru plní okrem iného aj tieto úlohy: „spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku a ak bol porušený, robí opatrenia na jeho obnovenie“.kancelária starostu
31. júl 2014

Vladimír Šváb

Pre Jána to či použijem slovo kľud alebo pokoj je nepodstatné. Podstata je význam toho slova a to je, že po 22 hodine sa chcem vyspať a nie počúvať rôzne tzv. koncerty. To nech si važení organizatori zorganizujú niekde mimo mesta tak aby ani nadmerný hluk nikoho neobťažoval.
31. júl 2014

Vladimír Šváb

Čo sa týka odpovede z kancelárie starostu. Ďkujem za niektoré vysvetlenia ale stále nevidím odpoveď na otázku kde sú výsledky merania hluku z predchádzajúcich akcií. Evidentne neboli robené. Podľa oznámenia ktoré som naskenované priložil má prevádzkovateľ takéto výsledky merania hluku predložiť. A povedal by som, že merania by sa malo urobiť neohlásene a počas celého trvania koncertu. Hlavne v dobe nočného pokoja (po 22-hej hodine). Ruchové mikrofóny by mali byť na viacerých miestach aby sa zmerala hladina hluku nie len v blízkom oklí Zlatých pieskov ale aj v okruhu aspoň 3 kilometrov od pódia.
Sám som bol už niekoľko krát svedkom, že ako pribúdali hodiny tak sa intenzita hluku zvyšovala.
Takže očakávam ešte odpoveď na moju šiestu otázku uvedenú v pôvodnom podnete.
28. máj 2020

Martin Uváček

Momentálne je už podnet neaktuálny, v súčasnej situácii sa žiaden ďalší festival určite konať nebude.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania