Lamačská cesta-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Zodpovednosť za riešenie: Iné

Neriešený
meno
kristina 11. marca 2021

Dobrý deň,
parčík za zástavkou na Patrónke je plný odpadkov.
Bolo by potrebné parčík vyčistiť.
Ďakujem

11. marec 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Hlavné mesto SR Bratislava
11. marec 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

pozemky patria Národnej diaľničnej spoločnosti. Podnet im preto preposielame.

S pozdravom
Kto? Národná diaľničná spoločnosť

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
11. marec 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Národná diaľničná spoločnosť
16. marec 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že zeleň za zastávkou prímestskej dopravy ako aj samotná zastávka sú situované na pozemku KN E parc. č. 5164 k. ú. Staré Mesto, LV č. 9189. Pozemok je vo vlastníctve SR a v správe Slovenskej správy ciest.

S úctou

MEDIA TÍM NDS
17. marec 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Iné
17. marec 2021

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet sme preposlali na Slovenskú správu ciest so žiadosťou o vyjadrenie.

Andrea Addová
Odkaz pre starostu
addova.odkaz@gmail.com

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania