Skládka pri kontajneroch - Husova

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Nové Mesto

V riešení
meno
Karol Bujaček 29. júla 2014

Pri kontajneroch na triedený odpad sa tvorí skládka nadrozmerného odpadu (nazýva sa to tak, však?) – matrace, drevo z nábytku(?), nejaké vrecia, ... Zároveň aj papier, ktorý sa do modrých kontajnerov už nezmestí. Časť týchto odpadkov potom vietor rozfúka po okolí (často je vidieť odpadky zachytené v kroví/burine na Hlavnej ulici v časti hneď pod kontajnerovým stojiskom.

Mohla by mestská časť v spolupráci s OLO vymyslieť ako zmeniť harmonogram vynášania triedeného odpadu (očividne momentálny stav nedostačuje, kontajnery bývajú často plné, aj ja sám častokrát mám problém vyhodiť odpad do kontajnerov).

Zároveň by sa možno hodila nejaká informácia kam a ako je možné vyhodiť predmety, ktoré ľudia hádžu ku kontajnerom. Tí ľudia sú natoľko rozumní, že to prinesú ku kontajneru a nevyhodia do najbližšieho krovia. Možno nie sú leniví niekam to odvážať, možno nevedia kde v rozumne dostupnom okolí je možnosť sa takýchto predmetov zbaviť? Alebo nemajú auto na odvoz cez pol mesta?

06. august 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
Ďakujeme za podnet. Vo veci pretrvávajúceho znečisťovania zberného hniezda v lokalite Husová ul., sme sa naposledy dňa 30.6.2014 obracali na Magistrát hl. mesta SR Bratislavy s požiadavkou o riešenie jeho znečisťovania, resp. prehodnotenie jeho umiestnenia. Súčasne sme opätovne poukázali na problémový a neperspektívny súčasne nastavený systém spôsobu separovania odpadu pri rodinných domoch, prostredníctvom zberných hniezd, vzhľadom na neustále problémy s dočisťovaním okolia stojísk (možnosti uloženia odpadu k nahliadnutiu). Zmluvu na nakladanie s odpadom má s OLO, a.s. uzatvorenú magistrát (teda hlavné mesto).
Vzhľadom na problémy s dočisťovaním zberných hniezd (kontajnery na separovaný odpad určené pre rodinné domy) sme opakovane magistrátu navrhovali prehodnotiť súčasne nastavený systém separácie odpadu pri rodinných domoch, a to od obnovenia kalendárového zberu do vriec, ktoré v minulosti OLO, a.s. zabezpečovalo, cez zrušenie poplatkov za odvoz a likvidáciu separovaného odpadu pre rodinné domy, resp. pristúpenie k pôvodnej alternatíve, kedy obyvatelia RD platili len za zakúpenie nádob na separovaný odpad, pričom za samotnú likvidáciu odpadu sa neplatilo. Zatiaľ bez odozvy. Na základe uvedeného teda doporučujeme, aby sa pisateľ so svojou žiadosťou o prehodnotenie súčasného separovania odpadu prostredníctvom zberných hniezd určených pre rodinné domy obrátil priamo na magistrát, čím by podporil aj naše už vznesené pripomienky a návrhy.

Čo sa týka informovanosti občanov našej mestskej časti o možnostiach likvidácie rôzneho druhu odpadu, informácie sú poskytované občanom prostredníctvom našej webstránky – pod odd. ŽPaÚP – Informácie a oznamy – Odpady-Možnosti uloženia odpadov. Zároveň sú o týchto možnostiach informovaní prostredníctvom Hlasu Nového Mesta.

O jarnom a jesennom upratovaní, kedy sú v rámci našej MČ pristavované veľkokapacitné kontajneri, sú občania tak isto informovaní cez našu webstránku (v čase aktuálnosti je informácia zverejnená aj medzi novinkami) a takisto informujeme aj správcov bytových domov, ktorých emailovými adresami disponujeme.

Súčasne opakovane v prípade výskytu odpadu zo zelene, alebo stavebného odpadu pri zberných hniezdach boli občania informovaní o možnosti likvidácie uvedených druhov odpadu aj prostredníctvom letákov. Ich distribúciu zabezpečovali inšpektori verejného poriadku.

O možnosti bezplatnej likvidácie elektroodpadu, ktorý organizujeme 2x do roka, sú takisto občania informovaní cez web, správcami BD, letákmi, aj v našej tlači. V prílohe zasielame informáciu, ktorá je uverejnená aj na našej webstránke, ohľadom Možností uloženia odpadu.


Ing. Natália Kudláčová
08. august 2014

Karol Bujaček

Skládka zmizla. Zostalo tam iba nejaké plastové vedierko.
09. jún 2016

Karol Bujaček

Problem nebol vyrieseny. Jednorazove odstranenie bordelu je jedna vec, ale vyriesenie opakujuceho sa vzniku skladky je druhe.
20. december 2019

Eva Matejková

Husova-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Nahlasujem opätovne čiernu skládku odpadu, toto je stav po vynesení smetia smetiarmi, odpad v okolí smetných nádob na triedený odpad ostáva, takýto je stav na ulici bežne, za smetnými košmi je detské ihrisko, pri vetre je odpad rozviaty do okolia, prosím o urgentné riešenie situácie a prípadne aj odstránenie nádob na triedený odpad, nakoľko tam tieto skládky permanentne vytvárajú ľudia a smetiari tento odpad nevynášajú, minule tam už boli ivdené aj potkany práve kvôli týmto odpadom.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania