Na pasekách-riešenie dopravnej situácie-nebezpečné

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Rača

Uzavretý
meno
Chodec Živý 28. marca 2021

Chodci v ulici Na pasekách sú trvale ohrozovaní na životoch
z dôvodu nedodržiavania dopravného značenia
I.
K dopravnej značke/DZ/ - IP 24a - zóna s dopravným obmedzením
urýchlene pridajte DZ - IP 28a Obytná zóna!!!
II.
Takto osadený "spomaľovač" je NEFUKČNÝ!

30. marec 2021

Odpoveď samosprávy

Ďakujeme za podnet. K dočasnej "úprave" retardéra došlo na základe sťažnosti miestneho obyvateľa. Do doriešenia tohto prípadu sme sa rozhodli retardér čiastočne odmontovať.

Nad umiestnením dopravnej značky "obytná zóna" v súčasnosti neuvažujeme, ale preveríme dopad osadenia takejto dopravnej značky na dopravnú obsluhu tejto ulice.

Mgr. Matúš Čupka, vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy MÚ Bratislava - Rača

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.