Tematínska - neporiadok a odpadky vo verejnom priestranstve

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

Vyriešený

Znecistene plochy pri chorv. ramene v kroviskach za lidlom na betliarskej

06. apríl 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Po prešetrení podnetu bolo zistené, že predmetná parcela č. 5272 zapísaná na LV 4833 je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava. Mestská časť Bratislava-Petržalka nie je vlastníkom ani správcom nehnuteľnosti.
Kto? Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Oddelenie životného prostredia
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
06. apríl 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Hlavné mesto SR Bratislava
12. apríl 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali kompetentné oddelenie, ktoré sa ním už zaoberá.

S pozdravom
Kto? Komunálny podnik
Kedy? 2 týždne

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
20. február 2022

Michal Haman

V kríkoch stále plno odpadkov - podnet neriešený
19. marec 2022

David Dianiška

Podnet bol opätovne preposlaný samospráve.

Michal Haman
Administrátor pre Petržalku
21. marec 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ospravedlňujeme sa, že sme podnet v minulosti prehliadli.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
25. máj 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

zeleň na parcele číslo 1866/36 a jej blízke okolie má do správy zverenú mestská časť Petržalka, kam presúvame zodpovednosť.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
25. máj 2022

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: MÚ Petržalka
31. máj 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za postúpenie podnetu, ktorý preverí príslušný referát. Želáme ešte krásny utorok.
Kto? Referát čistoty a poriadku

Dávid Pavlík, referát komunikácie MiÚ Bratislava-Petržalka
20. november 2023

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

pozemok bol v minulosti viacnásobne vyčistený.

Po preverení, podnet riešil v minulosti magistrát hlavného mesta SR Bratislava, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti. Ide o pozemok s parcelným č. 1866/38 – C; 5273 – E, LV 4833. Predmetný pozemok v registri „E“ parc. č. 5273, ktorý je v stave „C“ KN parc. č. 1866/38 nám nebol zverený.
Kto? Referát čistoty a poriadku
Kedy? 2022

Dávid Pavlík, referát komunikácie MiÚ Petržalka

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania